مهمان نوازی سنت دیرینه ایرانیان است
مدیریت هتل المپیک مقدم شما را گرامی می دارد
 

سالنهای همایش و اتاقهای جلسات با امکانات و قابلیتهای استاندارد و ایده آل جهت برگزاری کلاسهای آموزشی، جلسات کارگروهی  و سمینارهای بین المللی